Picture
Ki Bondan Riyanto, rikala Pentas Wonten ing Ds. Adiwerno, Karanganyar, Kebumen Jawa Tengah. Kanthi anggelar cariyos Wahyu Pulungjati.

Picture
Picture
Picture
Picture
 
 

Picture
 
 
Picture
ADA-ADA GATOTKOCO MABUR

(Wayang Raden Haryo Gatotkoco ditaruh di tengah Gawang Kelir masih dalam iringan gendhing Slepeg, setelah dodog suwuk dilanjutkan Ada-ada Greget Saut) :IRIKOTO SANG GATOTKOCO TINON,

KINEN MAPAG ARKASUTA,

TEKAPIRO KRESNO,.....o........

 PARTO MANEHER MUJI KASEKTENIRO,

SANG INGUJARAN WANG-WANG SEMU GARJITO.....O......,

 

Pocapan :

Lah puniko to warnane Raja Mudho Pringgodani Prabu Anom Gatotkoco, wis ngaglah aneng madyaning alun-alun negari Amarta. Sapa ta dasanamane sang raja muda anom, apeparab raden Garundaya, Bimaputra, Arimbatmaja, Guritno, Kapitan Lumajang Tengah yo Bambang Tetuko.

 Wus samped anggeniro ngagem busana risang Gatotkoco, apa to busanane? Hangagem Kuthang Hananta Kusuma kwasane sang abagus bisa mlethik tanpa suthang, mabur tanpa elar, bisa ngambah ing dirgantara tan prabeda kaya ing dedaratan. Hangagem Caping Basunanda kwasane yen rikala ngambah ing dirgantara kena panas datan kepanasan, ana udan datan kudanan. Hangagem trumpah pada Kacerma, lungsunge Hyang Anantaboga dadi yen rikala ngambah dirgantara hangungkuli lemah sangar kayu aeng dadi tawa tawi tawaripun.

Wenang denucapake Raden Gatotkoco otot kawat balung wesi, sungsum gegala, mata suryokontho, sikute pethel, drijine gunting, dengkul paron lan kringete wedang jahe.......dady yen para nayga padha masuk angin cukup diombeni kringete Gatotkoco malah dadi saras warasipun.

Wus samped hanggeniro ngagem busana sang Kaoconegoro sigra hanyeblakape sampur lan gejik siti kaping tiga sigra mlesat ngambah ing gegana sumusup ing mega hima himantaka........(terus diringi gending Sampak).

Picture
 
Picture
 
 

BELAJAR MENDHALANG

Ki Bondhan Riyanto, S, juga bisa melayani Anda yang ingin belajar ilmu Pedhalangan mau gaya solo, gaya mataraman ataukah gaya Banyumasan tidak menjadi masalah.
 
Beliau melayani bagi masyarakat yang ingin bersama-sama melestarikan budaya Jawi Ingkang Adi Luhung, sehingga tidak tergusur oleh peralihan jaman.

Silahkan hubungi Ki Bondan Riyanto, S di menu kontak kami dalam web site ini.

Soal Biaya Kursus bisa dinegosiasikan, yang penting kekeluargaan dan untuk melestarikan buda