Insya Allah, ing wulan April 2011 ingkang badhe dateng Ki Bondan Riyanto bade mentas sedalu natas ing Dusun Kertodeso, Kec. Mirit, Kab. Kebumen Jawi Tengah. Wonten dalemipun Bp. Hendro Pranoto. Kanhi lamphan dereng dipun temtokaken. Sumonggo ingkang badhe ningali kulo aturi tindak wonten kertodeso, mirit kebumen ing wulan april 2011, tanggal lan dinten dereng dipun temtokaken. Nuwun.Leave a Reply.